Historia szkoły

Historia powstania Szkoły wiąże się z potrzebą stworzenia takiej placówki na terenie miasta i gminy Głowno oraz brakiem możliwosci kształcenia się chętnych , ze względu na odległe położenie szkół muzycznych w regionie.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głownie powstała w roku 2005 z inicjatywy jej założyciela,prowadzącego i dyrektora -Aleksandry Beaty Guni.Pierwsza siedziba Szkoły to budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie gdzie funkcjonowała ona przez pół roku.W związku z wyburzeniem starego budynku szkoły placówka nasza przeniosła swoja siedzibę do budynku miejskiego przy ulicy Ludwika Norblina 1 gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Szkoła otrzymała zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych w 2005 roku a po okresie starań uzyskała uprawnienia i status szkoły publicznej w 2009 roku.Jest więc pod zwierzchnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Kształcenie w szkole odbywa sie na poziomie stopnia pierwszego i trwa sześć lat.Po ukończeniu cyklu kształcenia uczeń otrzymuje świadectwo państwowe ukończenia szkoły muzycznej I stopnia oraz umiejętności pozwalające na samodzielne muzykowanie.